f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา
ลงวันที่ 17/02/2563

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โดยนายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5


'