f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต
ลงวันที่ 04/10/2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและเชิญชวนบุคลาการในหน่วยงานร่วมกันบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล 6 จังหวัดภาคเหนือตอนกลาง
ณ อาคารชั้น 1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก


'