f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
หมวดทางหลวงไผ่ขอดอน
ลงวันที่ 12/02/2562

อัตรากำลัง

ข้าราชการ

2

ลูกจ้างประจำ

0

พนักงานราชการ

1

ลูกจ้างชั่วคราว

28


'