f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
หมวดทางหลวงลานกระบือ
ลงวันที่ 13/02/2562

อัตรากำลัง

ข้าราชการ

1

ลูกจ้างประจำ

1

พนักงานราชการ

2

ลูกจ้างชั่วคราว

20


'