วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง
ลงวันที่ 20/03/2563

กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หมวดทางหลวงแก่งโสภา นำน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งบ้านพักครู? โรงเรียนบ้านโป่งปะ?

ติดกับ? ทล.12? ตอน วังทอง - เข็กน้อย? กม.295+185 ด้านขวาทางปริมาณน้ำที่ให้การสนับสนุน

จำนวน 2,000 ลิตร


'