วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด
ลงวันที่ 20/03/2563

กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 16.20 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองสุข หมวดทางหลวงบ้านป่า นำน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชน

เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านขาดแคลนเขตพื้นที่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ติดกับ ทล.11 ตอน กกไม้แดง - บ้านป่า กม.234+900-234+950 (ด้านขวาทาง)

ปริมาณน้ำที่ให้การสนับสนุน จำนวน 6,000 ลิตร

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง

 

'