วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
งานเลี้ยงรับ และ ส่ง รอ.ขอ.(ว)
ลงวันที่ 22/11/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายเจษดา  บุญรอด พร้อมข้าราชการ, พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

ร่วมงานเลี้ยงรับ และเลี้ยงส่ง  นายพัฒนา  คนซื่อ รอ.ขท.(ว) ไปยัง แขวงฯ อำนาจเจริญ

พร้อมต้อนรับ  นายพัฒนา  เพชรสุริยา รอ.ขท.(ว) ซึ่งมาจาก แขวงฯ อุตรดิตถ์ที่ 2


'