วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร
ลงวันที่ 06/12/2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา, นางอันทิพย์ สุวรรณนาค หัวหน้างานสารบรรณ

พร้อมด้วย ข้าราชการ, พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต โดยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

และสามเณร จำนวน 50 รูป ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


'