วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ และถวายราชสดุดี
ลงวันที่ 06/12/2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

                   มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ), นายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวด

ทางหลวงบ้านป่า นางศิริวรัทย์ อยู่จำนงค์ หัวหน้างานการเงิน และบัญชี พร้อมด้วยข้าราชการ, พนักงานราชการ

และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


'