วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ลงวันที่ 11/12/2561

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก)

แขวงทางหลวงพิษณูโลกที่ 1 และ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนสังกัดกระทรวงคมนาคม

จ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และบำรุงรักษาต้นไม้" ดูแลพื้นที่สวน ณ จุดที่ 4 โซน D 

ณ สวนเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา จ.พิษณุโลก

นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทย์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และ นายเจษดา  บูญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า พร้อมกันนำ ข้าราชการ, พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมในกิจกรรม ดังกล่าว......


'