วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
การปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
ลงวันที่ 08/01/2562

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562


'