วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจัดตัด ทล.11 กับ ทล.12(แยกอินโดจีน)
ลงวันที่ 30/01/2562

เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2562

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ

นำคณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซึ่งในครั้งนี

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) พร้อมด้วย

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายวิศวกรรม)

นำข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และ ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจัดตัด ทล.11 กับ ทล.12(แยกอินโดจีน)

เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ และ เรียนรู้วิธีการตั้ง Concrete Segment ของโครงการดังกล่าว 

ณ ที่สำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัด ทล.11 กับ ทล.12 (สี่แยกอินโดจีน) จังหวัดพิษณุโลก


'