วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ลงวันที่ 30/01/2562

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ณ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


'