วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ตรวจเยี่ยม
ลงวันที่ 31/01/2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจ และออกแบบ พร้อมคณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยม สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก), ศูนย์สร้าง และบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) และ แขวงทางหลวงฯ ในสังกัด

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าทีในสังกัด

รับคณะตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมฯ โดยมอบของตรวจเยี่ยม กับ นายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2562

ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก)


'