วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควัน
ลงวันที่ 22/02/2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายวิศวกรรม)

นายรัตติพงษ์ เก่งธัญญกรณ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงนครไทย นำพนักงานและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ “ 24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควัน พิษจากไฟป่า ”

ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกระท้าว ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

รับชม การสาธิต วิธีการดับไฟไหม้ป่า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ กับ ไฟไหม้สองข้างทางหลวง ต่อไป


'