วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุมสัญจร
ลงวันที่ 11/03/2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ)  นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม)

และ นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยคณะ หมวดทางหลวง และทุกหน่วยงานในสังกัด

เข้าร่วมประชุมสัญจร เพื่อสรุป รายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ไฟป่า, ภัยแล้ง, รายงานความก้าวหน้าภัยพิบัติ, แผนงานปี 2563, รายงานผลการเบิกจ่าย และการบริหารจัดการขยะฯลฯ

ณ สำนักงานหมวดทางหลวงชาติตระการ กม.28+800 ทล.11430102 ตอน น้ำคลาด - ปางหมิ่น


'