วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ลงวันที่ 02/04/2562

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

นายเจษดา บูญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายบริหาร) และนายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายปฏิบัติการ)

พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมงานรัฐพีธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ  งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ฯ

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก


'