วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 05/04/2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

จัดให้มีการประชุมบูรณาการร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ตำรวจทางหลวง, กู้ภัย และ โครงการก่อสร้างฯ

หารือเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก , ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

ตามเป้าหมายของกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวงโดยร่วมกันพิจารณาจุดเฝ้าระวังการจราจรติดขัดบริเวณโครงการก่อสร้าง และ จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)


'