วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ตรวจเยี่ยม
ลงวันที่ 09/04/2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ), นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม )

และ นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร) พร้อมตำรวจทางหลวงฯ

ตรวจเยี่ยม และ นำเครื่องดื่ม ต่าง ๆ มอบให้กับ สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ, มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม ,มูลนิธิประสาทบุญสถาน กู้ภัยพิษณุโลก

ซึ่งประสานงาน ร่วมมือกัน อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ตลอดทุก ๆ เทศกาลฯ

 

'