วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
บรรยายสภาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย
ลงวันที่ 25/04/2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจังหวัดพิษณุโลก

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ สภาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย ”

ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาทรักเลี้ยง 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'