วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562
ลงวันที่ 02/05/2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

“สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ปี 2562”

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) พร้อมข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมพิธีทำบุญ และ แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี ต่อจากนั้น

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์  รองผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายปฏิบัติการ) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด รดน้ำดำหัว และ ขอพรผู้บริหาร

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงฯ รองผู้อำนวยการฯ(ป), (บ), (ว) และนายประคอง บุญกระจ่าง ชม.ขท.ชาติตระการ

เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อ ชีวิต และการปฏิบัติงาน 


'