วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
พิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม
ลงวันที่ 21/05/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายชวลิต กรรณเมือง หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม, นางอันทิพย์ สุวรรณนาค หัวหน้างานสารบรรณ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม

การออกหน่วยการให้บริการราษฎร และจัดตั้งครัวพระราชทาน

ณ วัดป่าหนองทับเรือ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


'