วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้า โรงเรียน และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
ลงวันที่ 21/05/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ หมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคณะครู

ปฏิบัติงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้า โรงเรียน และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

สำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 ในช่วงเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น.

โรงเรียนบ้านแยง ทล.2013 ตอน บ้านแยง - น้ำเทิน ที่ กม.0+300 อ.นครไทย หมวดทางหลวงแก่งโสภา

โรงเรียนบ้านสะเดา ทล.11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ต.หนองพระ อ.วังทอง หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม และ

โรงเรียนบ้านป่า ทล.11 ตอน บ้านป่า - นาอิน ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก หมวดทางหลวงบ้านป่า


'