วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ลงนามถวายพระพร “เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
ลงวันที่ 27/05/2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร)

นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีในสังกัด

ร่วมลงนามถวายพระพร “เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ณ สำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)


'