วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
ลงวันที่ 04/06/2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายชวลิต กรรณเมือง หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกระทุ่ม, นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา, นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

บริเวณหน้า ร.ร.จ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


'