วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ลงวันที่ 19/06/2562

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. 

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นางศิริวรัทย์ อยู่จำนงค์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี   นางกัญญารัตน์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงวังทอง

และ นายภูริวัฒน์ แสนจิตร หัวหน้าหน่วยงานปรับซ่อม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'