วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ลงวันที่ 12/07/2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ

ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้มีโอกาส ร่วมกันทำบุญ

ณ วัดวังตาดรัตนาราม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


'