วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
“ จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 22/07/2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ), นายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562 

ณ บึงบ้านหัววัง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


'