วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุมรับฟังนโยบาย สรุปการใช้งบบำรุงปกติ ปี 2562
ลงวันที่ 25/07/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. 

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏบัติการ), นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม)

นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร), ทุก หมวดทางหลวง, และ ทุก หน่วยงานฯ ในสังกัด

ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย สรุปการใช้งบบำรุงปกติ ปี 2562, รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่าง ๆ และ มาตรการเร่งด่วน (ทางการบริหาร)

แนวทางการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ(ทางหลวง) รวมทั้ง เรื่องอื่น ๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงฯ


'