วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 28/07/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. 

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฎิบัติการ), นายประคอง บุญกระจ่าง หัวหน้าหมวดทางหลวงชาติตระการ

นางธรรมภรณ์ ปรางมาศ หัวหน้างานพัสดุ และสัญญา พ้รอมพนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


'