วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุมรับฟังนโยบาย สรุปการใช้งบบำรุงปกติ ปี 2562,
ลงวันที่ 28/08/2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) 

พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ)

นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร), ทุก หมวดทางหลวง, และ ทุก หน่วยงานฯ ในสังกัด

ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย สรุปการใช้งบบำรุงปกติ ปี 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่าง ๆ รายงานผลการติดตั้งป้ายฯ รวมทั้ง เรื่องอื่น ๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงฯ


'