วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ตรวจสอบสภาพความเสียหาย หลังจากน้ำลดลงสู่สภาวะปกติ
ลงวันที่ 10/09/2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม)

นายชวลิต กรรณเมือง หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกระทุ่ม  นายประคอง บุญกระจ่าง หัวหน้าหมวดทางหลวงชาติตระการ

นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา และ นางกัญญารัตน์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงวังทอง

นายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า รักษาการ หัวหน้าแผนงาน

เข้าตรวจสอบสภาพความเสียหาย หลังจากน้ำลดลงสู่สภาวะปกติ เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป..


'