วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นางธรรมภรณ์ ปรางมาศ หัวหน้างานพัสดุและสัญญา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'