วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
มอบทุนเงินสวัสดิการทุนการศึกษา
ลงวันที่ 08/01/2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

มอบทุนเงินสวัสดิการทุนการศึกษา บุตรสมาชิก ประจำปี 2562 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง

ประเภท ทุนรางวัลเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษาของสมาชิกสมทบ

ที่เป็นพนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 ทุน

ณ สำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)


'