วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ให้ความช่วยเหลือ วัดบ้านโป่งปะ
ลงวันที่ 12/01/2563

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 11.45 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

มอบหมายให้ นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา นำรถน้ำให้ความช่วยเหลือ วัดบ้านโป่งปะ?

ติดกับ ทล. 00120502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย บริเวณกม.294+094(ด้านซ้ายทาง) ?

เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านขาดแคลนไม่พอใช้ จึงขอรับการสนับสนุนฯ ปริมาณ 12,000 ลิตร

 


'