วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
ลงวันที่ 17/01/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ เป็นศิริมงคลในการทำงาน ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี


'