วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
การจัดการจราจรบริเวณก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 11
ลงวันที่ 05/02/2563

 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ประชุม หารือร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตำรวจทางหลวง, ตำรวจภูธร ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตำบลดินทอง,ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง

เรื่อง การจัดการจราจรบริเวณก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 11ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ตอนที่ 1 ที่ กม.208+730.600

ซึ่งในก่อสร้างสะพานจะต้องทำการปิดช่องจราจร ???? เพื่อให้การสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวง??????

ในบริเวณที่ก่อสร้างได้รับความสะดวกและปลอดภัย??


#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
?? #สายด่วนกรมทางหลวง1586...


'