วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086
ลงวันที่ 06/02/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. - 16.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086

ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+764+275 - กม.16+325

ณ ศาลาการเปรียญวัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก


'