วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน ประสบปัญหาภัยแล้ง
ลงวันที่ 17/02/2563

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจษดา บุญรอด มอบหมายให้ นายรัตติพงษ์ เก่งธัญญกรณ์ หมวดทางหลวงนครไทย

ช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภคจำนวน 6 ราย 

ปริมาณน้ำจำนวน 6,000 ลิตร บ้านไร่วังเงิน บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 24 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 


'