วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง
ลงวันที่ 25/02/2563

????กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง????

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจษดา บุญรอด  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นางกัญญารัตน์ ทองสุข หมวดทางหลวงวังทอง ช่วยเหลือภัยแล้งประชาชน ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค

บ้านเขาสมอแคลง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ราย

ปริมาณน้ำ 1 เที่ยว จำนวน 6,000 ลิตร


#สายด่วนกรมทางหลวง 1586
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560
#เรารักกรมทางหลวง


'