วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายกรณีการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาด
ลงวันที่ 05/03/2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง และ ดร.อัคพัฒน์ สว่างสุรีย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ พร้อมคณะฯ

ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากการชะล้างพังทลายฯ โดยมี นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการ ฯ (ฝ่ายวิศวกรรม),นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ

นำลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาดตามแนวทางหลวงทั้งลาดเหนือคันทาง (Back Slope) และ ลาดคันทาง (Side Slope)

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

 


'