วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กาแฟยามเช้า
ลงวันที่ 12/03/2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประธานกิจกรรม " กาแฟยามเช้า " จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อเป็นการพบปะหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารภาคเอกชน ในรูปแบบของกิจกรรมกาแฟยามเช้า

โดยในครั้งต่อไปในงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม


'