วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด
ลงวันที่ 13/03/2563

กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายไพบูลย์ บุญมาก หมวดทางหลวงชาติตระการ? ช่วยเหลือภัยแล้งราษฎร ไม่มีน้ำอุปโภค

บ้านท่าสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลท่า?สะแก? อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ราย และ บ้านหนองบัว?ขาว หมู่ที่ 9 ตำบลท่า?สะแก? อำเภอชาติตระการ? จังหวัดพิษณุโลก

ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ราย น้ำ 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน 14,000 ลิตร


'