วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
โควิค-19
ลงวันที่ 19/03/2563

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ กรมทางหลวง เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับตรวจวัดเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (ทุกวัน)

และทุกสำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัด..คัดกรองเช่นเดียวกัน


#กรมทางหลวง
#สายด่วนทางหลวง 1586

 

'