วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง
ลงวันที่ 19/03/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 18.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หมวดทางหลวงแก่งโสภา นำน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 2 ชุมชน

ติดกับ.ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย กม.296+200 ด้านซ้ายทาง (บ้านโป่งปะ)และทล.2013 ตอน บ้านแยง - น้ำเทิน กม.2+000-3+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (บ้านประดู่สิน)

ปริมาณน้ำที่ให้การสนับสนุน จำนวน 16,600 ลิตร


'