วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กิจกรรมจิตอาสาจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ลงวันที่ 29/05/2563

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงโค้ง ปตท.ชัยนาม ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.257+000 - กม.258+000 โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ทำความสะอาดป้ายเตือน เก็บขยะ และ ตัดหญ้า กิ่งไม้ บดบังทัศนวิสัยฯ


'