วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี
ลงวันที่ 24/07/2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วย นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม) และ นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร)

นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานแขวงฯ

 


'