วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2563
ลงวันที่ 28/08/2563

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)
นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ), นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม)
และ นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยคณะ หมวดทางหลวง และทุกหน่วยงานในสังกัด
เข้าร่วมประชุมสัญจร เพื่อสรุป รายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายงานความก้าวหน้าภัยพิบัติ, แผนงานปี 2564
รายงานผลการเบิกจ่ายฯลฯ ณ สำนักงานหมวดทางหลวงวังทอง ทล.12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.240+000


'