วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
การปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย
ลงวันที่ 08/09/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

    นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ)
และนายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นายกฤษฎา เทียนเขียว วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก)
และคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุม กับ ผู้นำท้องถิ่น, ประชาชน เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย บริเวณน้ำตกแก่งซอง
กม.ที่ 276+600 โดยจะทำการขยายช่องจราจร 1 ช่องจราจร ด้านไหล่ทาง และทำพื้นที่สำหรับจอดรถนักท่องเที่ยว มีทางเท้า
(่ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นชอบด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว)ณ ศูนย์ประชุมหมู่บ้านแก่งซอง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

#1586 สายด่วนกรมทางหลวง

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560

#เรารักกรมทางหลวง


'