วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ลงวันที่ 28/05/2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ,ผู้อำนวยการทางหลวงพิษณุโลกที่ 1,

ผู้อำนวยการทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ,ผู้อำนวยการทางหลวงพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด ช่อง 11

จังหวัดพิษณุโลก


'